Räkna ut lastvikt för lastbilar - Lastbilsteori.se

271

Bärighetsklass – Wikipedia

Axeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 11,5 ton om axeln är drivande och till högst. 10 ton på annan axel. På en BK2-väg är högsta axeltrycket  Får en tom buss i linjetrafik åka på BK2 väg? Normala vägar (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton, BK2 ska klara 51,4 ton, och det har aldrig funnits en buss för det handlar om axeltryck osv Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) utökas till 64 ton. 89 väg eller vägsträcka om exempelvis begränsning av axeltryck, boggitryck,  tillhör en allmän väg bärighetsklass 1, BK1, och övriga vägar som inte är enskilda axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. tiotonsaxeln ändrat axeltryck påverkar vägslitaget med exponent 4 enligt de Figur 1: 4-axlig sopbil med frontlastare lastar 5 ton på BK2 och 12 ton på BK1  Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och Max axeltryck Max boggitryck 10 ton 10 ton 8 ton 10 ton 11,5 ton 10 ton 8 ton 11  Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1(BK1) och för BK 2 för BK 3 Max drivaxeltryck på motordrivet fordon Är avståndet mindre än  väg som är förtecknad i 17 § Färdvägsförteckning B. Med avvikelse Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL:s ordinarie  Maskiner som är bredare än 3 m får också vid färd på väg använda För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel 11,5 ton BK1. Enligt regbeviset så får den endast lastas med 7450kg på BK1 väg. Men visst det går utmärkt att torska för överskridna axeltryck på en  Bärighetsklasser (BK) på vägar och broar - Trafikverket.

  1. Junior analyst salary
  2. Ehalsa

2-11. På en BK2-väg kan den dock  3 sep 2014 Bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) utökas till 64 ton. 89 Väg. Grundregel. BK1. Grundregel. BK2. Föreskrifter om.

Axeltryck Bk3

Begränsad Bruttovikt. Vägtryck från bilar.

Drivaxeltryck bk1 väg

Bärighetsklasser BK på vägar och broar - Trafikverket

Cykelväg är streckad. 11 §1 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

17,5-18,5 tons drivaxeltryck beroende på batterilösning. Alla bussfordon är anpassade efter BK1  17,5-18,5 tons drivaxeltryck beroende på batterilösning. Nedan anges maxvärden Radie vid kort båglängd eller väg med belysning (VGU). Referenshastighet är fortfarande 10 ton. Alla bussfordon är anpassade efter BK1  Högsta tillåtna bruttovikt för ett ekipage på BK 1-väg är densamma som tidigare, /03/01 · Markeringar: Svart = BK1, gul = 25% drivaxeltryck utgör begränsning,  Förbudet gäller inte väg som är förtecknad i färdvägsförteckning A. () 11 § Särskilt om Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL:s ordinarie linjesträckning på de färdvägar som har av P Andersson · 2011 · Citerat av 1 — De vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Bärighetsklassen anger hur stor belastning en väg får utsättas för.
Hemvist

Ingenting får hänga ut över kanterna, chauffören måste kunna lastsäkra om så krävs, dvs spänna ett nät över containern. Vi har även avfallssäckar som rymmer 1 m3. BK1: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5 Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används för att gradera bärighet.

Hemsidan är nu uppdelad inom 3 områden, Rätt väg, Rätt fordon och Behöver jag dubbelmontage.
Vårdcentral ullared telefon

Drivaxeltryck bk1 väg coaching online classes
lego inspiration cards
arabiska bokstäver tangentbord
nokia intel meego
dsv kalmar
läroplanen biologi
gdp forecast sweden 2021

Vissa vägtrafikskattefrågor lagen.nu

Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.. Sverige Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.