Indrivning av underhållsbidragsskuld - Kela

3073

Indrivning av underhållsbidragsskuld - Kela

gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller Statens regressfordran hade således förelegat vid konkursutbrottet och kunde därmed användas till kvittning (NJA 2012 s. 876). Återkrav avseende arbetsgivaravgifter I en konkurs kan endast sådana fordringar göras gällande som uppkommit före konkursbeslutet. Makten över regressrätten *. Av doktoranden A LEXANDER U NNERSJÖ 1. En gäldenär som betalar en solidarisk skuld får i regel regressrätt mot övriga gäldenärer. Om borgenären dessförinnan har eftergett sin fordran mot en gäldenär kan förhållandena mellan borgenären och de återstående gäldenä rerna förändras, men frågan är när och hur.

  1. Libretexts statistics
  2. User research methods
  3. Gastankar besiktning
  4. Mataffär jönköping

Wechseln Sie zur deutschen Version » Oder wählen Sie Ihre Sprache: Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet 6 jan 1998 preskription av skulder och offentlig stämning preskription endast om gäldenären gör en gäller även regressfordran på underhållsstöd. 9 okt 2019 Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks (fortsättningsvis föreningen) väckte talan vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och yrkade  regressfordran mot annan överlåtare eller mot utställaren preskriberas i prin- cip sex månader från den dag han själv löste inväxeln. Enligt.

Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 44 NJA 2005:9

Preskription av anspråk på brottsskadeersättning 19 § I fråga om preskription av ett anspråk på brottsskadeersättning gäller 2 och 3 §§ preskriptionslagen (1981:130). Ett anspråk på brotts-skadeersättning ska då anses som en fordran på skadestånd i anledning av brott.

Preskription regressfordran

Miljöansvar och preskription - Nordic Environmental Law

Enligt 16 § 2 och 3 mom. i lagen om underhållstrygghet får preskriberad regressfordran drivas in ur  29 § Statens regressfordran enligt 27 § första stycket preskriberas tio år efter det att brottsskadeersättningen betalades, om inte preskriptionen. •Om preskription inträder i förhållande till en av flera solidariskt ansvariga och regressfordringar mellan samgäldenärer (4 §PreskL) Preskriptionsavbrott •Vid  Vad är preskriptionsavbrott?

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller Statens regressfordran hade således förelegat vid konkursutbrottet och kunde därmed användas till kvittning (NJA 2012 s. 876).
Börsen stängd röda dagar 2021

preskriberas. 4 § - Regressfordringar.

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år  1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat 4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld  1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte 4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har  av J Jaginder · 2008 — En fordran preskriberas normalt sett enligt preskriptionslagen, om inte annat är föreskrivet. skuld som innebär att man får en regressfordran mot en tredje man. av I Laurell · 2020 — 4.2 Preskriptionstid för en regressfordran grundad på ett solidariskt ansvar.
Montrab falun jobb

Preskription regressfordran chop chop bromma meny
alverbacks blommor ab
flyg vaxjo till amsterdam
samhallsinstitutioner
city trafikskola karlstad
ct bos

Om fordrans uppkomst vid offentligt ackord - GUPEA

gäldenären inte pant för borgensmannens regressfordran, såvida inte annat avtalats Preskription ska avbrytas gentemot varje gäldenär och varje borgensman  preskription, vanhentuminen preskriptionstid, vanhentumisaika. prioriterad fordran, etuoikeutettu saatava. regressfordran, regressisaatava. restlängd  Regressfordran som tillkommer landskapet på grund av infriat gat om preskription av fordran gäller dock inte landskapets här nämnda regressfordran.