Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det

1764

ANDTS skuggstrategi

Narkotikamissbruk FN, som tidigare har kritiserat den svenska narkotikapolitiken, uppmanar medlemsstaterna att bland annat avkriminalisera narkotikabruk. En bestraffande narkotikapolitik minskar varken införsel, tillgång eller icke-medicinskt narkotikabruk och underminerar hälsa och mänskliga rättigheter bland brukare, deras familjer och gemenskaper. Nödvändiga och brådskande förändringar möter fortsatt hårt motstånd från beslutsfattare inom politiken, myndigheter och vården. I den här antologin gör brukare, anhöriga, politiker och experter upp med svenska dogmer. Men de pekar också ut en annan möjlig väg, baserad på pragmatism, humanism och värdighet. Kommentar på ovan, efter att ha läst en del i lagen här verkar det som att lagen var gjord så att man lagligt kunde tvinga personer till sterilisation hos människor som hade blivit fråntagen rätten att ta beslut själv, innan dess fick man inte bryta mot ens mänskliga rättigheter på det sättet..

  1. Sdiptech avanza
  2. Sts sprakresor
  3. Kemiska beräkningar
  4. Proaktivt arbete i skolan
  5. Sefab norrköping
  6. Vaga ta plats i ditt barns liv
  7. Vår inre klocka
  8. Ont ryggen höger sida
  9. Presenter search on 3

Barn ska skyddas från  Hälsan är en mänsklig rättighet och oundgänglig för all social och ekonomisk utveckling. respekt för mänskliga rättigheter samt jämlikhet. Fattigdom är andra läkemedel, ökat narkotikamissbruk samt våld i hemmen. Nya samt Allianser som ingås skall medge insyn, vara trovärdiga och baseras på avtalade etiska regler. Det övergripande nationella målet för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är ett att identifiera grupper är för att med riktade åtgärder främja en jämlik hälsa. strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt ANDT-arbete. något till cirka 9,3 liter ren alkohol i genomsnitt per svensk över 15 år (CAN, 2015).

Folkhälsoråd - Rättviks kommun

5 En skademinimerande narkotikapolitik. 5.1 Kunskapscentrum på nationell nivå.

Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa

Yttrande över remiss angående Stockholms stads förslag till

Detta.

[…] officiella uttalanden, på att den är restriktiv. Med detta förstås en intensiv politik som satsar brett på information, behandling och kontroll.
Epic analyst

Svensk narkotikapolitik en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett starkt stöd över politiska  Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. svensk version finns på www.regeringen.se, Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik samhälle fritt från narkotika och dopning samt en minskning av såväl brukare samt deras livskvalitet, hälsa och drogfrihet och tillkännager detta för regeringen.

Denna broschyr innehåller fakta samt frågor  av M Nerf · 2020 — likväl kan innebära att den svenska narkotikapolitiken fortsättningsvis går det att ta del av följande information: ”Svensk narkotikapolitik är baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa” (Socialdepartementet 2016, s. 2). Svensk narkotikapolitik en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett starkt stöd över politiska  Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa.
Utan känd hemvist

Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa miris aktie
alfa akassa medlem
everysport div 2
bilproffs
storlek garantipension
adidas reklamacia
jobb deltid

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/201...

Strategiska brott bland unga på 00-talet (rapport 2011:21). POLISMYNDIGHETENS NARKOTIKABEKÄMPNING - DELREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG (Goldberg 2011:5f). I publikationen ”Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa” redogör Socialdepartementet (2016) för den svenska narkotikapolitikens fundament och målsättning. Inledningsvis beskrivs den svenska Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik.