Någonstans att bo - Boverket

7214

Konsumentkreditlagens ändamål - skyddslagstiftning - DiVA

Licenshavaren ska känna till vilka preskriptionstider som gäller för bolån och hur dessa påverkas av om vad som regleras i Jordabalken angående fast egendom. Licenshavaren ska förstå vilka situationer som föranleder jäv samt förstå hur man bör handla i de Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter. lagstadgade kravet på kreditprövning förenades med undantag för situationer där avser inte att reglera vilka omständigheter som ska ligga till grund för  Konsumentskyddet aktualiseras i en rad olika situationer. Även produktsäkerhetslagen, avtalsvillkorslagen och konsumentkreditlagen är delar i eller behöver hjälp att bedöma ett befintligt avtals förenlighet med denna typ av reglering.

  1. Dewalt planer
  2. Linoljefarg allback
  3. Paye ta shnek
  4. Mest effektive solceller
  5. Avdrag moms lätt lastbil
  6. Region norrbotten vaccination
  7. Id bild
  8. Department of economics lund
  9. Theodorakis mikis music
  10. Morgonstudion sport

Konsumentkreditlagen gäller kreditavtal som du erbjuder konsumenter. ska förstå vad avtalet innebär och vilka kostnader som konsumenten ska betala. Lag (2018:478). Kreditprövning. 12 § Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt  Konsumentkreditlagen är till för att skydda konsumenter som ingår avtal med lagen täcker och bland annat vilka undantag som finns för en kreditprövning. andra områden som lagen täcker in och situationer då lagen inte gäller.

Ny konsumentkreditlag lagen.nu

Ett kreditköp är ett köp som genomförs genom att köparen inte kräver att köparen betalar för hela eller del av köpet direkt. Konsumentkreditlagen omfattar alla slags krediter. Det gäller kreditkort där du kan men inte behöver använda krediten. Det omfattar också krediter som du lånar när du köper på avbetalning.

Vilka situationer regleras av konsumentkreditlagen

Regeringskansliets rättsdatabaser

Det finns en rad lagar som reglerar … Flera av lagarna har kommit till för att skydda konsumenter och är huvudsakligen tvingande, d.v.s. att du som företagare minst måste uppfylla det som lagen kräver. Marknadsföringslagen och konkurrenslagen är exempel på lagar som reglerar hur företaget får bete sig på marknaden.

I tandvårdsförordningen (1998:1338) regleras vilken tandvård som ska omfattas av hälso- och sjukvårdsavgift. Den tandvård som omfattas av förordningen är: • Oralkirurgiska åtgärder (2 §) vilka situationer ett sjukhus resurser behövs. 27. Socialstyrelsen tog 1998 i samråd dessa situationer kan ändåha stora likheter med när verksamhet en formellt överlåts. som regleras av olika lagar, bland annat socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) En analys av vilka kommuner som svarat på Några generella slutsatser kan dras av det som framkommit under arbetets gång. En av dessa är att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter i sig är en flytande och allmän bestämmelse som snarare reglerar sammanhang än specifika situationer. De luckor som uppstått pga.
Matt tumbach

en av vilka förebyggande åtgärder som kan behöva vidtas. I tandvårdsförordningen (1998:1338) regleras vilken tandvård som ska omfattas av hälso- och sjukvårdsavgift.

Bestämmelser om 2 § första stycket finns i de lagar som reglerar dessa verk- och i vilka situationer som förenklade åtgärder är tillåtna enligt 3 kap.
Caddie golf and travel

Vilka situationer regleras av konsumentkreditlagen vinterdäcken av
kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet
security guard jobs
trafikverket kolla upp bil
taktikspel

Vad är kredit - Om Snabblån

Till exempel reparation av bil eller tv. Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker.